Natalia Łebek

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek: prawo. W 2009 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i kontroli finansowej. Specjalizuje się w zaga...
Read More

Aniela Łebek

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. W 2004 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem karnym oraz gospodarczym. Ukończyła podyplomowe studia na Wydzi...
Read More

Andrzej Łebek

Założyciel Kancelarii w Wałbrzychu, wspólnik i założyciel Kancelarii we Wrocławiu, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Obecnie wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnie...
Read More