ADWOKAT
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. W 2004 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem karnym oraz gospodarczym. Ukończyła podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji o specjalizacji prawo gospodarcze i handlowe.