Prawo cywilne

Kancelarie Prawne świadczą usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego:

  • pomoc prawna m. in. w zakresie prawa zobowiązań (bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, umowy zobowiązaniowe),

  • pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, prawa mieszkaniowego, prawa ubezpieczeniowego, a także prawa przewozowego)

  • pomoc w zakresie reprezentacji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  • przygotowanie i opiniowanie umów,

  • obsługa prawna związana z ochroną własności,

  • reprezentacja w sprawach wieczystoksięgowych, analiza stanu prawnego nieruchomości również obciążonych hipotecznie, opiniowanie treści umów
    z developerami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

  • pomoc prawna w zakresie prawa umów budowlanych (umowy o roboty budowlane, gwarancje bankowe, rękojmia w procesie budowlanym, wady budynku),

  • reprezentacja przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym.


Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Łebek ul. Dmowskiego 22/12 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, 58-300