Prawo karne

Kancelarie świadczą usługi z zakresu prawa karnego. Jest to pomoc:

  • w postępowaniu przygotowawczym,

  • przed Sądem I Instancji,

  • w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniach szczególnych,

  • w postępowaniu wykonawczym (np. odroczenie wykonania kary, zastępcza kara pozbawienia wolności, skrócenie okresu, na jaki orzeczono środek karny itd.),

  • doradcza w zakresie uniknięcia ryzyka prawno-karnego,

  • z zakresu reprezentacji przed policją, prokuraturą i innymi organami postępowania przygotowawczego,

  • w przygotowaniu linii obrony,

  • w zakresie środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe).


Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Łebek ul. Dmowskiego 22/12 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, 58-300