Natalia Łebek

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, buy viagra cheaper Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek: prawo. W 2009 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i kontroli finansowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem gospodarczym, cywilnym oraz rodzinnym. Dodatkowo nadzoruje prawidłową realizację projektów europejskich.

Related Posts